Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Hvidovre den 28. marts 2019

Til alle medlemmer af Hvidovre Ishockey Klub

Bestyrelsen indkalder herved alle medlemmer til ordinære generalforsamling tirsdag den 23. april 2019 kl. 19. Generalforsamlingen afholdes i Teatersalen, Frihedens Idrætscenter

Indkaldelsen sker med henvisning til § 9 i klubbens vedtægter. Vedtægterne kan ses på hjemmesiden.

Dagordenen i henhold til vedtægternes § 10:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forlæggelse af årsrapport (inklusiv det reviderede regnskab) for det forløbne år til godkendelse.
4. Forelæggelse af bestyrelsens overordnede budgetforslag for den kommende sæson.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg til bestyrelsen. Følgende 3 pladser er på valg: Næstformand Martin Albeck, Kassér Gil Mathiesen, menig medlem.
7. Valg af revisorer for 1 år.
8. Eventuelt.

Generalforsamlingen er åben for alle medlemmer i henhold til vedtægternes § 9 fra kl. 18.30.

Forslag til punkt 5 skal fremsendes skriftligt til bestyrelsen på følgende mail kontakt@hvik.dev-siteeffect.dk senest to uger før generalforsamlingens afholdelse jf. vedtægternes § 9.

Det reviderede regnskab og samtlige forslag, som skal behandles på generalforsamlingen, stilles til rådighed for medlemmerne på klubbens hjemmeside hvik.dk under ‘medlemslogin’, senest en uge før generalforsamlingens afholdelse jf. § 9.

Mangler du kodeordet til hjemmesidens lukkede del kan du skrive til kontakt@hvik.dev-siteeffect.dk

Med venlig hilsen,
Bestyrelsen i Hvidovre Ishockey Klub.

U13 DM i Hvidovre

Hvidovre Ishockey Klub byder velkommen til danmarksmesterskabet for U13.

Danmarksmesterskabet afvikles fra fredag d. 29. marts til søndag d. 31. marts.

De deltagende hold er:

Aalborg
Frederikshavn
Vojens
Herning
Rødovre
Gentofte
Herlev
Hvidovre

Vi håber at se en masse mennesker i hallen for at heppe på de deltagende hold.