Ordinær generalforsamling 2018

Hvidovre den 13. marts 2018

Til alle medlemmer af Hvidovre Ishockey Klub

Bestyrelsen indkalder herved alle medlemmer til den ordinære generalforsamling onsdag den 4. april 2018 kl. 19. Generalforsamlingen afholdes i Teatersalen, Frihedens Idrætscenter

Indkaldelsen sker med henvisning til § 9 i klubbens vedtægter. Vedtægterne kan ses på hjemmesiden.
Dagordenen i henhold til vedtægternes § 10:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forlæggelse af årsrapport (inklusiv det reviderede regnskab) for det forløbne år til godkendelse.
4. Forelæggelse af bestyrelsens overordnede budgetforslag for den kommende sæson.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg til bestyrelsen. Følgende er på valg: Formand Jesper Bønløkke (modtager IKKE genvalg), Peter Thomsen (modtager IKKE genvalg) og Jesper Marcher (modtager genvalg).
7. Valg af revisorer.
8. Eventuelt.

Generalforsamlingen er åben for alle medlemmer i henhold til vedtægternes § 9 fra kl. 18.30.

Forslag til punkt 5 skal fremsendes skriftligt til bestyrelsen på følgende mail kontakt@hvik.dev-siteeffect.dk senest to uger før generalforsamlingens afholdelse jf. vedtægternes § 9.
Det reviderede regnskab og samtlige forslag, som skal behandles på generalforsamlingen, stilles til rådighed for medlemmerne på klubbens hjemmeside hvik.dk under ‘medlemslogin’, senest en uge før generalforsamlingens afholdelse jf. § 9.
Mangler du kodeordet til hjemmesidens lukkede del kan du skrive til kontakt@hvik.dev-siteeffect.dk

Med venlig hilsen,
Bestyrelsen i Hvidovre Ishockey Klub.