Forsikring – vigtig info

Det er medlemmets eget ansvar at sikre sig, at man har de fornødne forsikringer tegnet og på plads såvel hjemme som ved deltagelse i udlandet.

Hvidovre Ishockey klub har ikke forsikringer, der dækker det enkelte medlem, hverken i Danmark eller udlandet.

Opholder man sig uden for Danmarks grænser i Europa – uanset hvor – er man pr. 1. august 2014 kun dækket gennem det Blå sygesikringskort

Det skal man selv bestille – dette gælder nu også når man blot er i Sverige!

Udenfor Europa skal der altid tegnes en særlig forsikring, givet den forsikring man selv har ikke dækker hele verden eller det bestemte land der besøges.

Det er en klar anbefaling at hver enkelt spiller tegner sin egen fritids- ulykkeforsikring incl. farlig sport. Rådfør jer med jeres forsikringsselskab.